Административни услуги

Ние можем да:

 • Ви съдействаме при изготвянето или вписването на документи, договори и пр.;
 • Ви помогнем да се регистрирате като администратор в Комисията за защита на лични данни;
 • Ви съдействаме за вписване на Вашите кредити в Българската народна банка;
 • Ви представим пред Националната агенция за приходите;
 • Работим с електронен подпис.
 • Събираме банкови извлечения от Вашата банка и да извършване електронно банкиране;
 • Публикуваме Финансовите Ви отчети в Търговския регистър;
 • Изготвяме различни видове отчети, изисквани от Националния статистически институт;
 • Събираме документация от Вашия офис;
 • Превеждаме документи и договори относно дейността Ви;
 • Ви съдействаме при издаването на данъчни и други удостоверения;
 • Ви помогнем да кандидатствате за финансиране в банка.

И не само . . .