Декларация за вътрешните документи

Други
ПриложениеРазмер
Microsoft Office document icon Декларация 29.5 KB

Декларацията се попълва от новоназначените лица че са запознати с Правилника за вътрешния трудов ред, Вътрешните правила за организация на работната заплата, Правилата за безопасни и здравословни условия на труд в съответното Дружество-работодател