Нов сайт на Рацио 4711 Инк ООД

На 15 септември 2016 г. стартира обновен сайт на фирма Рацио 4711 Инк ООД. Освен нов дизайн, сайтът има много допълнителни възможности, които го превръщат в модерна, уеб базирана социална мрежа, свързваща служителите на компанията и нейните клиенти.

В сайта ще намерите информация за дейността на компанията, новини в данъчното и осигурително законодателство, анализи и коментари по актуални и важни за бизнеса в България теми.

В Данъчния календар на сайта можете да направите справка за срокове за изпълнение на данъчни и осигурителни задължения според българското законодателство, както и връзка към съответните нормативни актове.