Онлайн счетоводство

Изследванията показват, че все повече потребители намират за удобно дистанционното обслужване.

Системата за онлайн счетоводни услуги, популярна и като онлайн счетоводство, е начин за комуникация между счетоводната фирма и нейните клиенти, както и всички правителствени институции, чиято организация на работа позволява електронно взаимодействие със счетоводители.

Комуникацията с клиентите, които са избрали този вид обслужване, се извършва посредством базирана на Интернет електронна система за онлайн счетоводство на РАЦИО 4711 ИНК АД.

Съобразно нуждите си клиентите на фирмата могат да отправят електронни заявки за различни счетоводни услуги – представяне на различни счетоводни отчети и доклади; издаване на счетоводни документи; сключване, изменение и прекратяване на трудови договори; администриране на отпуски по болест, служебни бележки и удостоверения; електронно банкиране; издаване на фактури; счетоводно, данъчно и застрахователно консултиране и пр.

Освен това клиентите на счетоводната фирма могат да получават в реално време нужната им счетоводна информация, да увеличат гъвкавостта си, що се отнася до оптимизиране на работната сила, финансите и отношенията с доставчици и клиенти.

Няма две мнения по въпроса, че счетоводството повишава ефективността на всяка фирма и спомага за намаляване на разходите за дейността, свързани с традиционната комуникация със счетоводители, банки и учреждения (обмен на документи в офиса на счетоводителя, лично подаване на документи в учреждения и пр.)

Предимства на електронното счетоводство

Основните предимства на предлаганото от нас електронно абонаментно счетоводно обслужване са:

  • Комуникация по електронна поща или по телефона в зависимост от зададените приоритети, максимално редуциране на посещенията в офиса, в НАП (Националната агенция за приходите) или в банката;
  • Сканиране и изпращане на фактурите за осчетоводяване по електронна поща или онлайн приложения;
  • Изпращане на всички документи по електронна поща: трудови договори, ведомости за заплати, платежни нареждания, прекратяване на трудови договори и пр.;
  • Електронно банкиране – изпълняване на платежни нареждания за социални осигуровки, данъци или плащания към изпълнители – Вие само ги потвърждавате чрез системата за електронно банкиране на своята банка;
  • Онлайн подаване на данъчни и социално-осигурителни документи чрез сайта на НАП;
  • Данъчни и счетоводни услуги по електронна поща – изпращате въпросите си, а ние Ви отговаряме по електронна поща – не са нужни лични срещи в офиса или губене на ценно време в градския трафик.

Избирайки нашето електронно обслужване, Вие и Вашата фирма:

  • Получавате всички услуги, включени в типовия ни договор за абонаментно счетоводно обслужване;
  • Получавате счетоводни и данъчни консултации по електронна поща;
  • Ако нямате скенер, а предпочитате да ползвате електронна поща за фактури, ние Ви осигуряваме скенер, с който ще можете лесно и бързо да сканирате документи и да ги изпращате в нашия офис;
  • Спестявате си пари за банкови такси, защото ние ползваме само електронно банкиране и не се изисква платежните нареждания за данъци и социални осигуровки да се носят до банката, да се взимат от там или да ни се дават отчети на хартиен носител – ние ги взимаме сами от банката.

Ние ценим Вашето време и пари. Благодарение на нововъведенията, които използваме в процеса си на работа, значително се понижи стойността на счетоводните услуги за нашите клиенти и сега ги предлагаме на невероятна цена.

РАЦИО 4711 ИНК АД предлага гарантирано качество на обслужване, независимо от това къде се предоставят услугите или колко голяма е фирмата Ви.