Полезни връзки

Връзки към сайтове, от които ще успеете да получите актуални новини и задълбочена информация по всички въпроси, отнасящи се до България, нейното правителство, съответните финансови и търговски институции, инвестиции и банки.

Институции в Република България

Официални сайтове на Български държавни институции, държавни агенции и комисии и министерства, свързани с бизнес и бизнес развитие.

Държавни институции

Президент
Народно събрание
Министерски съвет
Конституционен съд

Държавни агенции и комисии

Българска агенция за инвестиции
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален експортен портал
Патентно ведомство

Министерства

Министерство на икономиката
Министерство на финансите

Банки и инвестиционни фондове

Тук ще намерите списък на основните банки, както и финансови и други институции имащи отношение към развитието на бизнеса, с когото в момента работим.

Българска народна банка
Обединена българска банка
ING България
Първа инвестиционна банка
Банка ДСК
Уникредит Булбанк
Пощенска банка
Райфайзен банк

Бизнес асоциации

Българска търговско-промишлена палата
Американската търговска камара в България
Британско-българска бизнес асоциация

Международни организации в България

Програма на ООН за развитие – България
Европейска банка за възстановяване и развитие в България

Друга полезна икономическа информация

ECON.BG

Този сайт описва себе си като "икономически портал". Неговият обхват до актуална информация подкрепя това твърдение. Той разполага с атрактивен избор на теми.

ЦРУ World Factbook - България

Предназначен за американските политици и координира цялата US разузнавателна общност

Библиотеката на Конгреса: България - проучване
Времето в България
Българските карти
Какво ново в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора